“Kang Sambel Terong, suk mben awakmu menyang suwargo kanthi wasilahe terong ya.” (Kang, kelak kamu masuk surga pakai wasilah terong ya) “Yo ora leh Mbak…...